Covid-19: Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, lønsumsafgift efter metode 4, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter

Status:

Alle nedenstående ændringer er vedtaget.

 

 

 

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling er forlænget med 30 dage for raterne i marts, april og maj 2020.

Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr.

 

For små og mellemstore virksomheder er der sket en sammenlægning af to afgiftsperioder. 

Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode er udskudt, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september 2020.

 

FAKTA:

 • Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.
 • B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
 • Betalingsfristen udskydes for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020.
 • For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021.
 • De omfattede virksomheder får mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode, hvis virksomhederne justerer beløbsgrænsen. Formålet med at hæve grænsen er, at virksomheden så vidt muligt undgår at få pengene retur, når den har penge stående på Skattekontoen.
 • Betalingsfristerne for lønsumsafgift for metode 4-virksomheder udskydes. Konkret udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 med hhv. 11⁄2 måned og 1 måned

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Betalingsfrister for am-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder?

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Betalingsfrister for am-bidrag og A-skat for store virksomheder?

 • Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020
 • Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020
 • Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020

Indberetningsfristerne ændres ikke.

 

Betalingen af B-skat, der bliver udskudt

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj, og betalingerne rykkes to måneder:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

 

Moms

Hvis din virksomhed afregner moms hver måned, er den omfattet af udskydelsen af betalingsfristen på 30 dage.

Hvis din virksomhed derimod afregner moms hvert kvartal eller hvert halvår, er den omfattet af de sammenlagte afgiftsperioder, hvilket betyder, at indberetnings- og betalingsfristen for henholdsvis første kvartal og første halvår bliver de samme som fristerne for henholdsvis andet kvartal og andet halvår.

➤  Læs om udbetaling af indbetalt moms og lønsumsafgift til SMV’er som et rentefrit lån

 

Lønsumsafgift for metode 4-virksomheder

Konkret udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 med hhv. 11⁄2 måned og 1 måned

Afgiftsperiode 2. kvartal 2020.

 • Betalingsfristen 15. juli udskydes til 1. september 2020

Afgiftsperiode 2. kvartal 2020

 • Betalingsfristen 15. oktober udskydes til 16. november 2020

 

Det skal du selv gøre

Du skal være opmærksom på, hvilken dato betalingsfristerne er rykket til, og du skal også selv aktivere din mulighed for at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig periode fra den 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020.

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette eller annullere dine B-skatterater/dit indbetalingskort i din forskudsopgørelse på skat.dk. Så får du automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Intet overskud

Hvis du ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller at dit overskud væsentligt formindskes, og derfor retter din forskudsregistrering, kan det afledt heraf betyde, at du nedsætter dine B-skatterater i TastSelv så meget, at din B-skatterate bortfalder. Det betyder, at du først vil få nye B-skatterater, når du hæver overskuddet igen.

➤  Læs om kompensation for faste udgifter

➤  Læs om Hjælpepakke til freelancere og selvstændige med fald i omsætningen

 

Påmindelser, renter og kontrol

Hvis du får en automatisk påmindelse fra SKAT om indbetaling, skal du se bort fra den, og der vil heller ikke løbe renter på, hvis du indbetaler efter de udskudte frister.

SKAT oplyser i øvrigt, at man er opmærksom på situationens specielle karakter, hvilket man tager højde for i kontrolpolitiken. SKAT vil dog holde særligt øje med, at man tilretter sit forventede årsresultat, når situationen igen normaliseres.

 

Yderligere information

Skattestyrelsen har lanceret en hjemmeside, hvor du ved at besvare tre spørgsmål, hurtigt kan finde frem til de frister, som vedrører din virksomhed.

➤  Få et hurtigt overblik over dine frister her. 

➤  Læs eventuelt mere på www.skat.dk/corona

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.