Covid-19: Lov om medarbejdernes afholdelse af feriedage under ordningen med lønkompensation af virksomheder

Status: Vedtaget

Brug for hjælp? Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Der er pr. 24. marts 2020 vedtaget et lovforslag om lønkompensationsordningen, og den vedrører de 5 feriedage, som medarbejderen skal afgive, når arbejdsgiveren vælger at bruge lønkompensationsordningen og sende medarbejderen hjem.

Loven kan indvirke på sommerferien for udvalgte medarbejdere idet lønmodtagere, der ikke har mere ferie tilbage i indeværende ferieår, som slutter 30. april 2020, nu vil skulle bruge dage fra det ”korte” ferieår (1. Maj – 30. september 2020), hvis de sendes hjem under Covid-19 -lønkompensationsordningen.

Det kan betyde, at enkelte medarbejdere dermed ikke har mere end 11,67 feriedage til at holde sommerferie i, når de 5 feriedage er ”indløst” til lønkompensationsordningen. Hertil kommer fridage, som afholdes her i foråret, i forbindelse med Kr. Himmelfartsferie, Pinse, Store bededag mm., der også vil skulle afholdes inden for de 11,67 dage.


Den nye lov betyder endvidere, at en lønmodtager, som er hjemsendt i lønkompensationsordningen, ikke betragtes som opsagt, men får fuld løn i den periode, hvor lønmodtageren er hjemsendt. Er medarbejderen timelønnet, gælder de almindelige regler, hvor der afholdes ferie uden løn.

De 5 dage, som medarbejderen skal afgive, kan i stedet for at blive holdt som opsparet ferie, holdes som afspadsering, anden opsparet frihed i ansættelsesforholdet eller tjenestefrihed uden løn, uanset hvad der måtte være fastsat herom i anden lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Arbejdsgiver kan fordele de 5 dage over perioden og dermed opnå et jævnt tilskud under lønkompensationsordningen over perioden.

Loven betyder også, at arbejdsgiver, som er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning, får ret til med 1 dags varsel at hjemsende en lønmodtager under de betingelser, som gælder i forbindelse med lønkompensationsordningen. En hjemsendelse med 1 dags varsel kan ske, uanset hvad der måtte være fastsat i anden lovgivning, kollektiv overenskomst eller i øvrigt aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Endelig er det vedtaget, at såfremt hjemsendelsen afbrydes, fordi lønmodtageren genoptager arbejdet eller ophører i ansættelsesforholdet, indtræder lønmodtageren i de ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for hjemsendelsen.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Yderligere information

➤  Læs mere om Lønkompensation til fyringstruede privatansatte

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.