Covid-19: Lønkompensation til fyringstruede privatansatte

Status: Ansøgningen er åben

Virksomhedsguiden oplyser:

 • At de anbefaler at man afventer nye ansøgninger om lønkompensation indtil de har opdateret deres ansøgningsskema

 • At de frigiver opdateringer til deres FAQ kl 14.00 i dag

 

Ansøges senest: 30. juni 2020

Brug for hjælp? Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Ordningen gælder for private virksomheder registreret i CVR, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Med virksomheder menes selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

 

Staten betaler 75 pct. af de fastansattes løn og 90 pct. af de timelønnedes løn, dog max 30.000 kr. Virksomheden betaler henholdsvis 25 pct. og 10 pct. af de ansattes løn. Medarbejderne må ikke afskediges i perioden og skal have fuld løn.

Medarbejderne skal anvende fem ferie- eller afspadseringsdage eller holde fem fridage uden løn.

Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke sende sig selv hjem, men de kan naturligvis anvende ordningen, hvis de har ansatte, der sendes hjem. 

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Ansøgning om lønkompensation foregår via virk.dk fra 25. marts 2020, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.

Der kan som udgangspunkt kun søges om lønkompensation én gang i perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. 

Ansøgningen skal indsendes inden 30. juni 2020.

De hjemsendte ansatte må ikke arbejde under hjemsendelsen. Elever og lærlinge kan fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen, og virksomheden kan således fortsat få godtgørelse for elever og lærlinge. 

Vær derudover opmærksom på, at det vil være en ansøgning, som bliver taget ud til manuel sagsbehandling, og der må forventes tæt opfølgning på overholdelsen af betingelserne dag for dag og medarbejder for medarbejder, når dokumentationen skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen senere på året. 

Er du freelancer uden cvr, men med CPR, kan du også bruge ordningen, hvis du har B-indkomst for 9. marts 2020.

 

Lønkompendationsordningen - en fleksibel ordning 

Det vil være muligt at arbejde en del af tiden - eksempelvis man gerne være hjemme i 4 dage med lønkompensation og så gå på arbejde på 5.-dagen uden lønkompensation. Her vil følgende betingelser dog gælde:

 • Kompensationen gives i hele dage, dvs. to medarbejdere kan ikke dele en dag,  men skal arbejde en hel dag af gangen.
 • I ansøgningen skal det angives hvilke dage, der søges for, og der kan således kun søges for de dage, hvor medarbejderen ikke arbejder og er sendt hjem.
 • Der vil skulle være god dokumentation for, hvornår hver medarbejder arbejder. Ansøgningen er på CPR nr.
 • Der er kun søges én gang pr. CPR nr. (og pr. CVR nr.). Så inden du  søger, skal du lægge dig fast på, hvordan medarbejderne deler dagene.

Eksempel 1:

Produktionsvirksomheden har en række medarbejdere, som de ønsker at hjemsende mandag, tirsdag og onsdag - de øvrige dage opretholdes produktionen. 

Virksomheden søger for hele perioden for de antal dage, som medarbejderne er sendt hjem i. Altså samtlige mandage, tirsdage og onsdage og i ansøgningsperioden - Virksomheden modtager kompensation for perioden.

Covid-19 situationen forbedres og virksomheden er nødsaget til at opjustere produktionen, så medarbejderne bliver på skift kaldt på vagt på udvalgte dage. Det vil altså sige, at medarbejderne arbejder på nogle af de dage, hvor der er søgt og udbetalt tilskud - Ved kompensationsperiodens udløb justeres indberetningen og virksomheden tilbagebetaler de antal dage, hvor medarbejderne alligevel var på arbejde.

Eksempel 2:

IT-medarbejderen skal være til rådighed ved udvalgte opgaver. Der søges således for det forventede antal dage medarbejderen er sendt hjem. 

Ændrer situationen sig - eksempelvis ved et sikkerhedsbrud, opdateringer, produktionsstop eller lignende - bliver medarbejderen tilkaldt og der tilbagebetales ved kompensationsperiodens ophør.

 

Da der ikke kan søges flere gange, vil det således være hensigtsmæssigt at søge efter det forventede scenarie, da det kan være usikkert om der er leverandører og kunder i hele perioden og hvornår karantæneperioden udløber.

Læs hele artiklen fra start

 

Ansøgning

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase. Har du ikke en revisor i dag, så er du velkommen til at kontakte os.

  Brug for en revisor?- Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor til dig 

 

Du ansøger via virk.dk, og du skal have en række oplysninger klar, inden du udfylder ansøgningen.

For hver enkelt medarbejder, der hjemsendes skal du bruge:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periodens start (første dag med kompensation)
 • Periodens ophør (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (den samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning)
 • Antal dage undtaget, det vil sige de dage, der ikke søges om kompensation (eks. de fem feriedage)
 • Beskæftigelse i antal timer pr. uge, hvor 37 timer eller derover svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte

 

Dokumentation når perioden er udløbet:

 • Skal din virksomhed kunne dokumentere, at de brørte medarbejdere har været hjemsendt i den ansøgte periode, ikke har arbejdet, og at medarbejderne var ansat inden den 9. marts 2020.
 • Har virksomheden en faglig repræsentant ansat, skal denne i dokumentationen bekræfte, at de brørte medarbejdere har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

Erhvervsstyrelsen vil som sagt - som udgangspunkt - pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

➤  Sådan udfylder du ansøgningen

➤  Ansøg på virk.dk

 

➤  Vejledning: Opret CSV-fil til medarbejderdata 

➤  Hent Dansk Revisions CSV-fil til medarbejderdata (csv)

➤  Find hjælp til NemID medarbejdersignatur 

 

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89.

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

 

 

Yderligere information

➤  Virksomhedguiden - Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere

➤  Læs mere om medarbejdernes afholdelse af feriedage under ordningen

  Brug for en revisor?- Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor til dig 

 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.