Covid-19: Lønkompensation til fyringstruede privatansatte

Status:

Ansøgningsfrist 20. september 2020.

Der er pr. 28. august 2020 vedtaget en delvis forlængelse for udvalgte virksomheder for lønkompensationsordningen.

➤   Læs mere om den seneste opdatering på lønkompensationsordningen 

Ansøg inden 31. august 2020 for de første 3 - 4 måneder af ordningen og inden 30. september 2020 for den 5. måned.

Der er nu tre kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020) samt separat for sommerperioden 9. juli 2020 - 8. august 2020.

Ansøgningsfristen er for hele ordningen, dvs. for hele kompensationsperioden 9. marts 2020 - 29. august 2020. 

 

 

 

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

 

Hvem gælder lønkomsationsordningen for?

Ordningen gælder for virksomheder registreret i CVR, som står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Med virksomheder menes personlige virksomheder, selskaber, foreninger, fonde og selvejende institutioner, herunder kulturinstitutioner, der ikke modtager over 50 pct. af omsætningen i offentlige tilskud. Ordningen gælder ikke for statslige institutioner.

Modtager din virksomhed over 50 pct. i offentligt tilskud, skal der ansøges via Slots- og Kulturstyrelsen.

➤   Læs mere om denne ordning her

 

Hvor meget kan du ansøge om?

Du kan kun søge kompensation for dine medarbejdere i den periode, de er hjemsendte inden for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 29. august 2020. Kompensationen kan maksimalt udgøre fem måneders løn for medarbejderen. 

Medarbejderne skal anvende fem ferie- eller afspadseringsdage eller holde fem fridage uden løn i perioden 9. marts til 8. juli 2020.

➤  Læs mere om Lov om medarbejdernes afholdelse af feriedage under ordningen med lønkompensation af virksomheder

 

Medarbejderen skal holde ferie eller andet, hvis virksomheden søger om lønkompensation for perioden 9. juli - 29. august 2020. Fraværet, ferie og andet, skal således være 21 dage i perioden 9. juli 2020 - 29. august 2020, og de første 15 dage skal være feriedage. Der udbetales ikke kompensation under dette fravær.

Staten betaler 75 pct. af de fastansattes løn inklusive pension og 90 pct. af de timelønnedes løn, dog max 30.000 kr. Kompensationen baseres på det højeste gennemsnit af de seneste tre måneder eller 12 måneders løn.

Virksomheden betaler henholdsvis 25 pct. og 10 pct. af de ansattes løn. Medarbejderne må ikke afskediges i perioden og skal have fuld løn.

➤   Læs mere her

 

Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke sende sig selv hjem, men de kan naturligvis anvende ordningen, hvis de har ansatte, der sendes hjem. 

Medarbejdere i flexjob er omfattet, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

De hjemsendte ansatte må ikke arbejde, når de er sendt hjem. Elever og lærlinge kan dog fortsætte med at arbejde under hjemsendelsen, og virksomheden kan således fortsat få godtgørelse for elever og lærlinge. 

 

Lønkompensationsordningen - en fleksibel ordning 

Det vil være muligt at arbejde en del af tiden forstået sådan, at medarbejderen eksempelvis gerne må være hjemme i 4 dage med lønkompensation og så gå på arbejde på 5.-dagen uden lønkompensation. Her vil følgende betingelser dog gælde:

 • Kompensationen gives i hele dage, dvs. to medarbejdere kan ikke dele en dag, men skal arbejde en hel dag af gangen.
 • I ansøgningen skal det angives hvilke dage, der søges for, og der kan således kun søges for de dage, hvor medarbejderen ikke arbejder og er sendt hjem.
 • Der vil skulle være god dokumentation for, hvornår hver medarbejder arbejder. Ansøgningen er på CPR nr.

 

Eksempel 1:

Produktionsvirksomheden har en række medarbejdere, som de ønsker at hjemsende mandag, tirsdag og onsdag - de øvrige dage opretholdes produktionen. 

Virksomheden søger for hele perioden for de antal dage, som medarbejderne er sendt hjem i. Altså samtlige mandage, tirsdage og onsdage og i ansøgningsperioden - Virksomheden modtager kompensation for perioden.

Covid-19 situationen forbedres og virksomheden er nødsaget til at opjustere produktionen, så medarbejderne bliver på skift kaldt på vagt på udvalgte dage. Det vil altså sige, at medarbejderne arbejder på nogle af de dage, hvor der er søgt og udbetalt tilskud - Ved kompensationsperiodens udløb justeres indberetningen og virksomheden tilbagebetaler de antal dage, hvor medarbejderne alligevel var på arbejde.

Eksempel 2:

IT-medarbejderen skal være til rådighed ved udvalgte opgaver. Der søges således for det forventede antal dage medarbejderen er sendt hjem. 

Ændrer situationen sig - eksempelvis ved et sikkerhedsbrud, opdateringer, produktionsstop eller lignende - bliver medarbejderen tilkaldt og der tilbagebetales ved kompensationsperiodens ophør.

 

Læs hele artiklen fra start

 

Ansøgning

Du skal selv ansøge om kompensation med dit NemID. Din revisor eller andre kan ikke søge for dig, men vi anbefaler, at du kontakter din lokale revisor for at sikre dig den fornødne dokumentation. Du skal nemlig have en række oplysninger klar, inden du udfylder ansøgningen, og Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase.

Der er forskellige muligheder for at genansøge om lønkompensation, hvis virksomheden allerede har søgt. De forskellige muligheder er gennemgået på Virksomhedsguiden:

➤  Virksomhedsguiden - Få hjælp til lønudgifter (Lønkompensation)

 

For hver enkelt medarbejder, der hjemsendes skal du bruge:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periodens start (første dag med kompensation)
 • Periodens ophør (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (den samlede A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning)
 • Antal dage undtaget, det vil sige de dage, der ikke søges om kompensation (eks. de fem feriedage)
 • Beskæftigelse i antal timer pr. uge, hvor 37 timer eller derover svarer til fuldtid

Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:

 • Ansættelseskontrakt på nyansatte

 

Dokumentation når perioden er udløbet:

 • Skal din virksomhed kunne dokumentere, at de berørte medarbejdere har været hjemsendt i den ansøgte periode, ikke har arbejdet, og at medarbejderne var ansat inden den 9. marts 2020.
 • Har virksomheden en faglig repræsentant ansat, skal denne i dokumentationen bekræfte, at de berørte medarbejdere har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

 

➤  Sådan udfylder du ansøgningen

➤  Ansøg på virk.dk

➤  Vejledning: Opret CSV-fil til medarbejderdata 

➤  Hent Dansk Revisions CSV-fil til medarbejderdata (csv)

➤  Find hjælp til NemID medarbejdersignatur 

 

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Erhvervsstyrelsen vil som udgangspunkt pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand i den efterfølgende kontrolfase. Har du ikke en revisor i dag, så er du velkommen til at kontakte os.

  Brug for en revisor?- Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor til dig

 

 

Yderligere information

➤  Virksomhedsguiden - Få hjælp til lønudgifter (Lønkompensation)

  

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.