Covid-19: Kunststøtteordning - Støttepakke til professionelle kunstnere

Status:

Ansøgningsfrist er 8. august 2020, og der ansøges via Slots- og Kulturstyrelsen

 

 

 

Der er oprettet en midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster. Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed.

 

Ordningen er forlænget og gælder nu fra 8. marts 2020 til og med 8. august 2020, og kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019. 

Opgørelsen af indtægter og tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal altså stamme fra den kunstneriske virksomhed.

Det er en forudsætning for ansøgning, at der forventes et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 8. marts 2020 til og med 8. juli 2020. Er dette opfyldt kan man få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

Tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke kan være i form af:

o Manglende salg af værker, bøger mv.

o Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger mv.

o Aflyste workshops, undervisning og foredrag mv.

Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke. 

Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Falder du ikke ind under denne ordning?

  Se ordningen for selvstændige og freelancere

 Se ordningen for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Ansøgning

Det er Kulturministeriet, som administrerer ordningen. Ordningen kan ansøges, hvis man på tro og love erklærer, at man ikke har søgt eller modtaget kompensation fra de øvrige, generelle Covid-19 hjælpepakker og kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder fx dagpenge.

Undtaget ovenstående er dig efterløn og folkepension samt supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Ansøgere, der opfylder de formelle kriterier for at kunne ansøge og kan
modtage støtte efter ordningen, har krav på at modtage støtte.

Du kan søge om støtte for tabt indtægt for følgende perioder:

  • 9. marts til og med 8. juli 2020
  • 9. marts til og med 8. juli 2020 samt tillægsperioden 9. juli til og med 8. august 2020
  • 8. juli til og med 8. august 2020 

Alle ansøgninger vil blive gennemgået for, om de lever op til kravene. Har du ansøgt vil du få besked om dine muligheder i forbindelse med en eventuel forlængelse via mail fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

➤  Læs mere om ansøgninger og frister på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor, der kan hjælpe med ansøgningen

 

Yderligere information

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte den lokale revisor - vi har erfaring med kunstnere og kunstnerisk virke, og det koster ikke noget at spørge.

➤  Læs mere om Covid-19 og projekttilskud hos Statens Kunstfond

  Læs om Kompensation for arrangører af større arrangementer

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.