Covid-19: Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

Status:

Ansøg inden 31. august 2020 for de første 3 - 4 måneder af ordningen og inden 30. september 2020 for den 5. måned.

Ordningen ophører endeligt 8. august 2020.

 

 

Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B- indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B- indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

 

Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Kompensation gives i højest fem måneder fra den 9. marts 2020 og frem til og med den 8. august 2020.

Du får udbetalt hele det ansøgte beløb på én gang, og udbetaling kan kun ske til din NemKonto.

 

Ansøgning

Du skal selv ansøge om kompensation, og det kræver som udgangspunkt ikke revisorbistand at ansøge, men vi vil alligevel anbefale, at du kontakter din lokale revisor, så du sikrer, at du har den fornødne dokumentation. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen nemlig pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020. 

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

Du modtager en kvittering i din digitale postkasse senest en time efter, du har sendt din ansøgning.

   Start din ansøgning her (virk.dk)

   Læs vejledningen til ansøgningen her

   Læs dokumentationshåndbogen for ordningen her

   Læs mere om ordningen på virksomhedsguiden

 

Yderligere information

Ansøgninger er for henholdsvis freelancere uden CVR, enkeltmandsvirksomheder samt øvrige virksomheder med CVR. Det kan du læse mere om herunder.

Få kompensation som freelancer med B-indkomst

➤  Læs mere om ansøgning mm på virksomhedsguiden

 

Få kompensation som freelancer med både A- og B-indkomst

➤  Læs mere om ansøgning mm på virksomhedsguiden

 

Få hjælp, hvis du er sæsonafhængig selvstændig eller freelancer

➤  Læs mere om ansøgning mm på virksomhedsguiden

 

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor, der kan hjælpe med ansøgningen

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.