Covid-19: Kompensationsordning for arrangører af større arrangementer

Status:

Ansøg inden 31. december 2020, og husk, at dele af ordningen har krav om revisorbistand.

Der er pr. 28 august 2020 vedtaget en delvis forlængelse for udvalgte virksomheder og personer for denne ordning. Læs mere om dette, samt om de øvrige ordninger, der er forlænget, her:

➤   Læs mere om de ordninger, der er omfattet

Det er endnu ikke muligt at søge om kompensation for den forlængede periode.

 

Ansøg inden 31. august 2020 for de første 3 - 4 måneder af ordningen og inden 30. september 2020 for den 5. måned.

Der er nu tre kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020) samt separat for sommerperioden 9. juli 2020 - 8. august 2020.

§  Gå direkte til vilkår for ansøgning

 

 

 

Arrangører af større arrangementer kan opnå kompensation for tabte indtægter ved aflysninger og merudgifter ved udskudte arrangementer.

 

Ordningen gælder for arrangementer med 350 eller flere, samtidige deltagere i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020. Dele af ordningen har krav om revisorbistand.

Hyppigheden er mindre en en gang dagligt, dog højest hver anden dag eller finder sted dagligt i en afgrænset periode af maksimalt 4 ugers varighed. Det er ligeledes en forudsætning, at arrangementet var planlagt afholdt i Danmark.


Der kan kompenseres for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv. Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for arrangøren.

Hvis du søger kompensation for lønudgifter, skal du være opmærksom på, at du ikke også kan søge om lønkompensation under andre kompensationsordninger, herunder 'Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked' til samme del af lønudgiften.

Hvis du har, eller tænker på, at søge puljen for lønkompensation, skal du fraregne denne kompensation i din ansøgning.

Som arrangør må du ikke påberåbe dig force majeure over for eventuelle leverandører og lignende.

Hvis du ansøger om kompensation for flere arrangementer i perioden 6. marts til 31. august 2020, skal du som udgangspunkt indsende én samlet ansøgning.

For at ansøge, skal din virksomhed have et dansk CVR-nummer og være etableret inden 6. marts 2020.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Erklæring fra en uafhængig godkendt revisor

Ved tab over 500.000 kr. skal der vedlægges et revisorpåtegnet regnskab og budget. Det gælder også, hvis du ansøger om kompensation for flere forskellige arrangementer, som samlet overstiger 500.000 kr. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon til revisorerklæringen for arrangørordningen, som skal anvendes.

 

Ansøgning

Du skal ansøge med NemId medarbejdersignatur

➤   Ansøg via virk.dk

   

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Yderligere information

➤  Læs om ordningen i detaljer på Virksomhedsguiden

➤  Find hjælp til medarbejdersignatur

  Læs om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond

  Læs om Støttepakke til kunstnere

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.