Covid-19: Kompensation for faste udgifter

Status: Vedtaget - Ansøgning forventes åbnet 8. april 2020.

Brug for hjælp? Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

For flere danske virksomheder er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret, mens udgifter til husleje og andre faste udgifter fortsat skal betales.

Din virksomhed kan derfor få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter. Der indføres således en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper:

 • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation.

 • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.).

 • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.

 • Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

 • Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke midlertidigt, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter.

 

Hvad dækkes?

I ordningen kan din virksomhed få godtgjort dokumenterbare faste udgifter (fx husleje og/eller renteudgifter) og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomheden er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

 

Ansøgning

Din virksomhed kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Der kan søges én gang for perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020. Får din virksomhed påbud om lukning i perioden, kan der imidlertid søges igen.

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet, og dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. 

Ansøgning forventes åbnet 8. april 2020.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

Kontrol

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

 

Kriterier

Der kan ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mere end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

 

Eksempel: Restaurant

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 pct. af sin normale omsætning via take away.

Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 pct., kan den få kompenseret 80 pct. af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

 • Faste udgifter pr. måned i alt 27.000 kroner fordeler sig således:
  • Månedlig huslejeudgifter: 18.000 kr.
  • Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.
  • Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.

Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 pct. af 27.000 kr.).

 

Yderligere information

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig i størrelsesordenen 13 mia. kr. om måneden svarende til en samlet udgift på 40 mia. kr. fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020.

➤  Læs mere på virksomhedsguiden

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.