Covid-19: Hjælpepakke til selvstændige og freelancere med fald i omsætningen

Status:

Der er pr. 28. august 2020 vedtaget en delvis forlængelse for udvalgte virksomheder og personer for denne ordning. Læs mere om dette, samt om de øvrige ordninger, der er forlænget, her:

➤   Læs mere om de ordninger, der er omfattet

 

Ansøg inden 31. august 2020 for de første 3 - 4 måneder af ordningen og inden 30. september 2020 for den 5. måned.

Der er nu tre kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020) samt separat for sommerperioden 9. juli 2020 - 8. august 2020.

 

 

Selvstændige og freelancere, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af Covid-19, kan blive kompenseret. 

Der er nu tre kompensationsperioder, og det betyder, at du enten kan søge om 3 måneder (fra 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020) eller om 4 måneder (fra 9. marts til og med 8. juli 2020) samt separat for sommerperioden 9. juli 2020 - 8. august 2020. 

Ordningen gælder selvstændige med og uden CVR-nr. med maksimalt 25 fuldtidsansatte. Deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt i hele årsværk. Ejere og eventuelt medarbejdende ægtefælle tæller ikke som ansatte, men medhjælpende ægtefælle kan kan dog inkluderes i ansøgningen.

Ordningen kræver, at du som selvstændig ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer du flere virksomheder, kan du ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold. 

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor, der kan hjælpe med ansøgningen

 

Du kan ikke modtage kompensation, hvis du har en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020, og kompensationen skal også tilbagebetales, hvis du opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 

Kompensationen fra staten er 90 pct. af omsætningstabet og for gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende.

For ovenstående gælder maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

 

Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der har deltaget væsentligt i driften inden 9.marts 2020.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr kan du også søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder følgende krav: 

  • Har oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.
  • Har mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Du kan som selvstændig i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

 

Yderligere krav for kompensation:

  • Kompensation gives i højest fem måneder fra den 9. marts 2020 og frem til og med den 8. august 2020.
  • Din virksomheden må ikke have mere end 25 fuldtidsansatte.
  • Omsætningen skal have været over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit for de seneste 12 måneder.
  • Du og din virksomhed skal være registreret i CVR- og CPR-registrene, og virksomheden skal være registreret senest den 9. marts 2020.

  • Du skal som virksomhedsejer have en ejerandel på mindst 25 % og skal arbejde i virksomheden. I en virksomhed med fire 25% ejere, kan hver ejer modtage op til 23.000 kr. pr. måned.

  • En ejer af flere virksomheder kan max modtage 23.000 kr. i kompensation. - Virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 må ikke overstige 800.000 kr

 

Ansøgning

Du skal selv ansøge om kompensation med dit NemID. Vi kan ikke søge for dig, og det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv.   

Vi vil alligevel anbefale, at du kontakter din lokale revisor, så du sikrer, at du udfylder korrekt og har den fornødne dokumentation. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen nemlig pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Har du allerede ansøgt efter den "gamle" ordning, kan du først ansøge igen, når din ansøgning er godkendt.

Du kan søge kompensation for tabt omsætning for hhv. 3 og 4 måneder fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni eller 8. juli 2020.

Det er også muligt at søge for den 5. måned fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020. Se ansøgningsvejledningen for yderligere information.

Ansøgningsfristen for perioden 9. marts til 8. juni og 8. juli 2020 er den 31. august 2020. 

Ansøgningsfristen for den 5. måned er 30. september 2020.

 

Yderligere information

Ansøgninger er for henholdsvis freelancere uden CVR, enkeltmandsvirksomheder samt øvrige virksomheder med CVR. Det kan du læse mere om herunder.

Få kompensation som freelancer med B-indkomst

➤  Læs mere om ansøgning mm på virksomhedsguiden

 

Få kompensation som freelancer med både A- og B-indkomst

➤  Læs mere om ansøgning mm på virksomhedsguiden

 

Få hjælp, hvis du er sæsonafhængig selvstændig eller freelancer

➤  Læs mere om ansøgning mm på virksomhedsguiden

 

Denne ordning kan kombineres med lønkompensation til ansatte og kompensation for faste udgifter.

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.