Covid-19: Hjælpepakke til selvstændige og freelancere med fald i omsætningen

Status: Vedtaget - Ansøgning er åben

Brug for hjælp? Kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Hjælpepakken sikrer, at selvstændige og freelancere, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af Covid-19, kan blive kompenseret. 

Ordningen gælder selvstændige med og uden CVR-nr. med maksimalt 10 fuldtidsansatte. Ejere tæller ikke som ansatte, og deltidsansatte medregnes forholdsmæssigt.

Ordningen kræver, at du som selvstændig ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer du flere virksomheder, kan du ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold. 

Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. 

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

➤  Læs om lønkompensation til fyringstruede privatansatte

 

Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, der har deltaget væsentligt i driften inden 9.marts 2020.

Hvis du er selvstændig uden CVR-nr kan du også søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder følgende krav: 

 • Har oplevet et tab i B-indkomst på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Har mindst 10.000 kr. i B-indkomst i gennemsnit pr. måned.

Du kan som selvstændig i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Yderligere krav for kompensation:

 • Kompensation gives i højest tre måneder fra den 9. marts 2020 og frem til og med den 9. juni 2020.
 • Din virksomheden må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.
 • Omsætningen skal tidligere have været over 10.000 kr. pr. måned i gennemsnit for de seneste 12 måneder.
 • Du og din virksomhed skal være registreret i CVR- og CPR-registrene, og virksomheden skal være registreret senest den 1. februar 2020.

 • Du skal som virksomhedsejer have en ejerandel på mindst 25 % og skal arbejde i virksomheden. I en virksomhed med fire 25% ejere, kan hver ejer modtage op til 23.000 kr. pr. måned.

 • En ejer af flere virksomheder kan max modtage 23.000 kr. i kompensation. - Virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 må ikke overstige 800.000 kr

➤  Læs også om kompensation for faste udgifter

 

Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af Covid-19.

Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med kompensationsordningen får håndværksmesteren derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Den selvstændige håndværksmester får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

 

Ansøgning

Du skal selv ansøge om kompensation med dit NemID. Vi kan ikke søge for dig, og det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv.   

Vi vil alligevel anbefale, at du kontakter din lokale revisor, så du sikrer, at du udfylder korrekt og har den fornødne dokumentation. Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen nemlig pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

➤  Læs vejledning til ansøgning for enkeltmandsvirksomheder her

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning (virksomheder med CVR-nummer):

 • Virksomhedens forventede omsætning i kompensationsperioden
 • Virksomhedens realiserede omsætning for referenceperioden
 • Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere
 • Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn, udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation.
 • Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

➤   Ansøg med CVR på virk.dk 

 

Det skal du have klar, inden du udfylder din ansøgning (selvstændige uden CVR-nr.):

 • Navn og CPR-nr.
 • Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden.
 • Din realiserede B-indkomst for referenceperioden.
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

➤    Ansøg som freelancer på virk.dk

  

Yderligere information

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89.
Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

Denne ordning kan kombineres med lønkompensation til ansatte og kompensation for faste udgifter.

➤  Læs mere på Virksomhedguiden

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor 

 

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.