Covid-19: Hjælp til øvrig kultur, foreninger, landsindsamlinger, medier mm.

 

≡ 

 

Her finder du et overblik over nogle af de kompensationsordninger, som du kan søge på Kulturministeriets område.

 

Medier

Der er indgået en aftale om kompensationsordning for medievirksomheders tabte annonceindtægter i forbindelse med COVID-19. Kompensationsordningen er rettet mod tabte annonceindtægter som følge af COVID-19 hos trykte og digitale dagblade, fritstående digitale nyhedsmedier, ugeaviser, kommercielle radioer, magasiner og fagblade.

Ordningen kompenserer for ovenævnte medietypers tabte annonceindtægter i perioden 8. marts til og med 8. juli 2020 efter følgende satser:

  • 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct.
  • 80 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct.

Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning med den enkelte udgivelses/titels/radiostations gennemsnitlige annonceindtægter i hele 2019.

 

Landsindsamlinger

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udforme de konkrette rammer for puljen. Arrangører af landsindsamlinger, som skulle have været afviklet i perioden 1. marts – 31. marts 2020, kan ansøge.

Der kan søges om kompensation for udgifter ved aflysning eller udskydelse til de landsindsamlinger (”hus- og gadeindsamlinger”), som har fået tilladelser til landsindsamlinger i marts 2020 af Indsamlingsnævnet.

Kompensationen vil omfatte afholdte udgifter til fx annoncering og andre udgifter målrettet den specifikke indsamling (foldere, forplejning til indsamlere mv.), der ikke kan anvendes ved en senere indsamling.

Kompensationen omfatter ikke den potentielle indtægt ved indsamlingen.

 

Idræts- og spejderforeninger

Aftalepartierne har besluttet at yde et ekstraordinært tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af hhv. Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 mio. kr. afsættes med 23 mio. kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI, 3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og 2,5 mio. kr. til DUF øremærket spejderne.

 

Ordning til arrangører med mere end 50 pct. offentligt tilskud

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udforme de konkrete rammer for puljen.

Arrangørerne kan søge om kompensation for underskud ved aflyste arrangementer. Herunder kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnere, arrangørerne ikke kan frasige sig.

Såfremt arrangøren modtager kompensation for udgifter til leverandører og kunstnere, som ikke efterfølgende anvendes til at betale leverandøren, venue eller kunstner, vil kompensationen skulle tilbagebetales.

Er man som aktører både venue og arrangør, kan man søge både denne ordning og de øvrige kompensationsordninger, men ikke få dækket den samme udgift flere gange.

 

Ordningen omfatter:

  • Arrangementer med 350-1.000 deltagere (arrangementer med mere end 1.000 deltagere skal søge arrangementspuljen i Erhvervsstyrelsen).
  • Arrangementer, der er enestående i deres indholds- og/eller formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.
  • Arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, fx sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op til 4 ugers varighed. Perioden på 4 uger gælder for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.
  • Arrangementer, der skulle finde sted i perioden 6. marts-31. august 2020.

 

Særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at udforme de konkrete rammer for puljen.

Ordningen vil omfatte særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker. Der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne.

  • Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner for at sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19.
  • Kompensation til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed, som falder uden for den generelle arrangementspulje.
  • Kompensation for produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via kompensationsordningerne for faste omkostninger og løn.
  • Kommunale kulturinstitutioner mv., der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks større navngivne kommunale koncert- og kulturhuse.

 

Yderligere information

Du er velkommen til at kontakte den lokale revisor fra Dansk Revision - vi har specialister på området.

➤  Læs om hjælpepakker på Kulturministeriets hjemmeside

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor med erfaring på området

 

 

Tilbage til hovedsiden Covid-19 ⎪ Corona

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få værdifuld information

Et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev. Vi sender ud løbende den næste tid, hver gang og lige så snart, vi ved mere. Det vil sige, når der er konkrete tiltag, lovændringer og anbefalinger klar.

 

ℹ️  Skriv dig op her og få aktuel information

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.