Covid-19 ⎪ Corona 

Få overblik, hjælp og indblik i forbindelse med Covid-19. 

Se hvilke kompensationsordninger og tiltag, der kan hjælpe din virksomhed i forbindelse med Corona-krisen.

 

Her på siden får du et samlet overblik over de væsentligste tiltag - Hvad er vedtaget og hvor kan du læse mere? 

Brug din lokale revisor og undgå fejl - vi er altid klar til at hjælpe dig.

   Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

Aktuelt Covid-19⎪ Corona

 

   Ny kompensationsordning til barer, restauranter og caféer mv. ved begrænsninger på åbningstiden

   Den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling er trådt i kraft

   Overblik over ansøgningsfrister

 

Få opdateret, præcis og værdifuld information om Covid-19⎪ Corona

Vi har fokus på, hvad Covid-19 betyder for danske arbejdspladser, dansk økonomi og specielt for din forretning, og et godt sted at holde dig opdateret er via vores nyhedsbrev.

✎   Skriv dig op her og få aktuel information

 

Hjælpeordninger, der administreres af erhvervsministeriet:

§  Hjælpepakke til selvstændige og freelancere med fald i omsætningen

§  Kompensationsordning for arrangører af større arrangementer

§  Kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

§  Kompensation for virksomheders faste udgifter

§  Lønkompensation til fyringstruede privatansatte

  

Hjælpeordninger, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen:

§  Hjælp til dag og aftenskoler, højskoler samt Folkeuniversitetet

§  Hjælp til øvrig kultur, foreninger, landsindsamlinger, medier mm

§  Kompensation til selvejende kulturinstitutioner

§  Støttepakke til professionelle kunstnere

§  Overblik over alle ordninger under Slots- og Kulturtstyrelsen

 

Skat, moms og frister under Covid-19⎪ Corona

§  Forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse

§  Selskabsskat

§  Udbetaling af indbetalt moms og lønsumsafgift til SMV’er som et rentefrit lån 

§  Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat samt B-skatter

 

Øvigt under Covid-19⎪ Corona

§  Udskydelse af fristerne for årsrapporter samt nye muligheder for afholdelse af generalforsamling

 

Gavnlige links:

   Se status for dine ansøgninger på Mit Virk

✎   Læs vores seneste nyhedsbrev her

 

✎   Beskæftigelsesministeriet

✎   Erhvervsministeriet

✎   Finansministeriet

✎   Kulturministeriet

✎   Myndighedernes fællesside

   Virksomhedsguiden

✎   Vækstfonden

  Brug for hjælp? - kontakt os, så finder vi nærmeste lokale revisor

 

 

Der arbejdes i øjeblikket på højtryk i alle organisationer og ministerier, lige som vi i Dansk Revision følger udviklingen nøje.

Al information på www.danskrevision.dk er derfor kun af generel karakter. Det kan ikke erstatte professionel rådgivning. Indholdet alene kan ikke lægges til grund for økonomiske dispositioner.

 

Spørg din revisor i Dansk Revision ? Hvor meget skal medarbejderne have i løn i perioden? Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation? Er jeg omfattet af ordningen, hvis jeg kun har én ansat? Har virksomhedsform eller branche nogen betydning? Gælder ordningen også løsarbejdere? Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden? Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden? Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden? Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når jeg ansøger? Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når coronavirus/covid-19-krisen slutter? Kan jeg få kompensation for medarbejdere, der ikke er medlem af en fagforening? Kan virksomhed og medarbejder aftale en lønnedgang og stadig få lønkompensation? Kan jeg søge for fx en måned ad gangen og dermed søge 3 gange i løbet af ordningens levetid? Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogen af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden? Er det muligt at lave rotationsordninger? Kan jeg fx hjemsende 40 medarbejdere og skifte dem med 40 andre den anden uge? Kan jeg afskedige medarbejdere inden jeg sender dem hjem med lønkompensation? Må jeg afskedige nogen medarbejdere og samtidig modtage lønkompensation for andre medarbejdere? Hvilke typer af medarbejdere er omfattet af lønkompensationsordningen? Hvilke særlige krav gælder for lønkompensation for elever/lærling? Kan jeg få moms retyr som lån? Kunst og kultur. Støtte og hjælp til kunstnere.