Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 Medarbejderbeskatning i forbindelse med personaleforeninger

Reglerne omkring beskatning i relation til ens arbejdsplads kan være en smule forvirrende, især når der - som i relation til personaleforeninger - let kan opstå tvivl om, hvorvidt at der kan siges at være tale om et tillæg til lønnen, og som derfor er skattepligtigt.

Der har længe været usikkerhed netop omkring personaleforeninger, og derfor har SKAT udarbejdet et styresignal på området. Dette styresignal opdeler personaleforeningerne i de der er medarbejderstyret, og de der er arbejdsgiverstyret. Udgangspunktet er her, at det udelukkende er de arbejdsgiverstyrede personaleforeninger hvori medlemmerne bliver skattepligtige.

Differentieringen mellem medarbejderstyrede og arbejdsgiverstyrede personaleforeninger sker på baggrund af en vurdering om, hvorvidt at arbejdsgiveren udøver direkte væsentlig indflydelse på personaleforeningen. Denne direkte væsentlige indflydelse kan gøre sig gældende både ved arbejdsgiverens økonomisk støtte til personaleforeningen og ved arbejdsgiverens indflydelse på beslutningerne, der træffes i personaleforeningen.

Der eksisterer dog selvfølgelig undtagelser hertil - f.eks. i forbindelse med personaleforeningens afholdelse af firmaarrangementer - du kan læse SKATs styresignal her

Som modtager af en udlodning/uddeling fra en forening er man som udgangspunkt skattepligtig af det man modtager. Dette gælder uanset om der er tale om en personaleforening , eller en forening udenfor arbejdspladsen. Nærmere regler herfor kan også læses i  styresignalet.
17-08-2011